Søk

Om konferansen

 

 

En møteplass for samfunnsledere, forskere, grundere og de som arbeider med klimatilpasning. Sammen leder vi an til transformasjon i klimatilpasningsarbeidet.

Denne konferansen er for deg som er opptatt av å beskytte samfunnet, infrastrukturen og mennesker mot de stadig tøffere klimautfordringene. Hvis du tenker som oss – at vi må få fart på arbeidet med klimatilpasning slik at forebyggende tiltak er på plass raskere enn ødeleggelsene – så er dette konferansen for deg! 

Innovasjonsdistriktet Oslo Science City inviterer deg til en dag med foredrag av ledende forskere, politikere og næringslivstopper for å diskutere hvordan vi rigger oss for fremtidens klima. Denne konferansen er Norges største møteplass for klimatilpasning og skadeforebygging.

 

Det haster å finne løsninger

Om vi skal lære noe fra 2023, er det at vi må gjøre mer for å beskytte mennesker og infrastruktur mot et tøffere klima. Storsamfunnet står overfor enorme og kostbare utfordringer. Hvordan tilpasser vi eksisterende og ny infrastruktur for å tåle vær og redusere skadeomfang og kostnader? 

For å få dette til må forskning, innovasjon og utvikling spille på lag med samfunnsledere, politikere, næringsliv, offentlige aktører og gründere, slik at vi sammen rigger oss og infrastrukturen til å tåle hardt vær. Det haster å finne innovative løsninger for å tilpasse oss et tøffere klima – både lokalt, regionalt og globalt.  

Gjennom å samle engasjerte kloke hoder på ett sted, kan vi skape en katalysator for nye ideer, innovasjon og fremtidig samarbeid. Kanskje finner vi noen av løsningene her?