Søk

I hardt vær - Den nasjonale konferansen for klimatilpasning

31. januar – 1. februar 2024 på Meet Ullevaal, Oslo

Kan vi finne løsninger på klimautfordringene?

Denne konferansen er for deg som er opptatt av å beskytte samfunnet, infrastrukturen og mennesker mot de stadig tøffere klimautfordringene. 

Gjennom å samle engasjerte kloke hoder på ett sted, kan vi skape en katalysator for nye ideer, innovasjon og fremtidig samarbeid. Kanskje finner vi noen av løsningene her? 

Meld deg på i dag!

Er du opptatt av klimatilpasning og hvordan vi skal forholde oss til et klima i endring?

Vil du være med å utvikle bærekraftige løsninger mot et tøffere klima?

Da er dette konferansen for deg!

Det haster å finne løsninger

Om vi skal lære noe fra 2023, er det at vi må gjøre mer for å beskytte mennesker og infrastruktur mot et tøffere klima. Storsamfunnet står overfor enorme og kostbare utfordringer.

Hvordan tilpasser vi eksisterende og ny infrastruktur for å tåle vær og redusere skadeomfang og kostnader?