Søk

Foredragsholdere

Forskningsleder, Norsk Regnesentral
Klima- og miljøminister
Professor, Seksjon for naturgeografi og hydrologi, Universitetet i Oslo
Leder, Norsk KlimaServiceSenter
Sjefforsker, SINTEF
CEO, Oslo Science City
Byrådsleder, Oslo kommune
Direktør Strategisk planlegging og driftstjenester, BaneNOR
Avdelingsdirektør, Direktoratet for byggkvalitet
Head of Systems Adaptation, World Economic Forum
Områdedirektør - Berekraftig samfunnsutvikling, Norges forskingsråd (NFR)
Konsernsjef / CEO Gjensidige Forsikring ASA
Avdelingsdirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet
Direktør for Eiendomsdivisjonen, Kartverket
Direktør hydrologi, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Områdedirektør for internasjonalt, privat eierskap og digitalisering offentlig/næringsliv, NHO
Sekretariatsleder Næring for klima, Klimaetaten, Oslo kommune
Adm.dir., CargoNet
Seniorrådgiver DiBK
Professor, CICERO
Konserndirektør for Teknologi, Innovasjon og Grønn forretningsutvikling, Skanska
Seniorrådgiver, Snø- og steinskred, NGI
Fagleder klima, KS
Direktør, NVE
Direktør bærekraft, Finans Norge
Direktør, CICERO
Avdelingsdirektør, CICERO
Miljøpartiet De Grønne
Adm.dir., NGI
CEO and Co-Founder, Mitigrate AS
Næringskomiteen, Stortinget
Fagansvarlig overvann, Asplan Viak
Byråd for miljø og samferdsel, Oslo
Direktør, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Konserndirektør, SINTEF
Tidl. Ordfører, Nesbyen
Regiondirektør, NHO Viken Oslo

Programmet er under utvikling og oversikten over foredragsholdere oppdateres jevnlig.