Søk

Foredragsholdere

Forskningsleder, Norsk Regnesentral
Klima- og miljøminister
Professor, Seksjon for naturgeografi og hydrologi, Universitetet i Oslo
Leder, Norsk KlimaServiceSenter
Sjefforsker, SINTEF
Byrådsleder, Oslo kommune
Direktør Bane, Bane Nor
Avdelingsdirektør, Direktoratet for byggkvalitet
Head of Systems Adaptation, World Economic Forum
Konsernsjef / CEO Gjensidige Forsikring ASA
Direktør hydrologi, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Klimaetaten, Oslo kommune
Seniorrådgiver DiBK
Professor, CICERO
Seniorrådgiver, Snø- og steinskred, NGI
Direktør, NVE
Direktør for landdivisjonen, Kartverket
Direktør bærekraft, Finans Norge
Direktør, CICERO
Avdelingsdirektør, CICERO
Adm.dir., NGI
Næringskomiteen, Stortinget
Adm.dir., Norges forskingsråd (NFR)
Byråd for miljø og samferdsel, Oslo
Direktør, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Konserndirektør, SINTEF
Tidl. Ordfører, Nesbyen
Regiondirektør, NHO Viken Oslo

Programmet er under utvikling og oversikten over foredragsholdere oppdateres jevnlig.